top of page
פתיח2.jpg
Home: Image
20200917_085923_Film1.jpg

כרטיס תומך

מיועד להיות מחולק לכל תושבי ישראל באשר הם

בתקופה מאתגרת זו, שנת 2020 ,שהימים הם ימים של חוסר ודאות ושינויים, חלקנו חווים תחושות של נפרדות,לחצים, בלבול פחד וחולי
נולדה יוזמה של הכרטיס התומך, במטרה להאיר, לחבר בין א.נשים, לתת הרגשה טובה בלב  - גם למקבל וגם לנותן וכך לחזק את תחושת היחד
בכרטיס יש תפילה, מלים טובות מחזקות, מסרים חיוביים וטיפים

הכרטיס נכנס לכל כיס, ארנק, כתזכורת על המקרר או מונח על המדף
הוא מלווה בקסם ותדר של צורות גאומטריות ומשרה אווירה מיוחדת
 

הכרטיס התומך מיועד להיות מחולק לכל תושבי ישראל באשר הם, בלי הבדלי דת, גזע ומין, מצבם הנפשי, הפיסי והרוחני. כולם שווים.
בחלוקה מיד אל יד (לא בחנויות, לא בדואר ולא כתוספת לשי וכדומה)
 

א.נשים המעוניינים להשתתף במערך הפצה מיד אל יד מוזמנים להציע עצמם בטופס
אירגונים, בעלי מוסדות וכד מוזמנים למלא פרטים ונשלח אליכם

בשלב הראשון נתמקד באוכלוסיות החלשות מתוכינו, תשושי הנפש, בתי אבות, ניצולי שואה, מרכזי נשים וילדים, מרכזי גמילה, בני מיעוטים, שכונות מצוקה, מחוסרי דיור, אנשי הספסלים וכו
שלב שני אוכלוסיות האמצע ומשם לכל השאר..
 

לכל איש.ה יהיה כרטיס. מי שקיבל.ה כרטיס בפעם שניה – מחוייב.ת לקבלו ואז למסור אותו לאדם שאין לו.ה כרטיס וכך ניצור משחק של נתינה וקבלה בין כל תושבי ישראל 

נשמח לכל תרומה כדי להמשיך להדפיס

https://payboxapp.page.link/7bZPmXJkVBFfitRC6

Home: About Us
All Videos
Watch Now

Contact supportcard

Home: Videos
Home: Contact

נשלח - תודה על התמיכה

bottom of page